Agroturystyka Kociewie

Kobiety odgrywają kluczową rolę w rozwoju agroturystyki; jednak stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami, które mogą utrudniać ich przedsiębiorczy sukces. Aby wzmocnić zrównoważony wzrost kobiet w agroturystyce prowadziliśmy projekt o nazwie „Kobiety i Agroturystyka Kociewie”, który badał, jak kobiety na pomorzu i sprawdzał jak one wyobrażają sobie swój sukces agroturystyczny, poznawał wyzwania, przed którymi stoją, i szanse, które widzą dalej rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Na podstawie naszych wyników nasz zespół sformułował serię materiałów informacyjnych, w tym pięć filmów edukacyjnych.

Rolnicy biorący udział w tych filmach to rodzina Stark, prowadząca Agroturystykę Kociewie. Ostatnio jeden przepis zwrócił uwagę małych gospodarstw i początkujących rolników. Sekcja 8 ustawy rolnej z 2017 r. ogranicza zdolność początkujących rolników i drobnych producentów do angażowania się w niektóre rodzaje agroturystyki w swoich gospodarstwach, jaką jest rolnicza agroturystyka Kociewie. W części I przyjrzę się prawu sprzed lipca 2017 r. Sekcja II opisuje okoliczności, które doprowadziły do podjęcia wspólnych wysiłków w celu zmiany prawa. W części III dowiesz się, co się zmieniło w wyniku ustawy o gospodarstwie rolnym z 2017 r. Wreszcie, w sekcji IV oferuję rolnikom działania, które mogą podjąć, jeśli zmiany w prawie wpłyną negatywnie na ich przedsiębiorstwo rolne, a na tym ucierpieć może Agroturystyka Kociewie.