O firmie

Co to jest program pożyczkowy 504 oferowany przez firmę?

Program pożyczek SBA 504 to potężny program pożyczkowy na rozwój gospodarczy, który oferuje małym firmom kolejną możliwość finansowania działalności, jednocześnie promując rozwój biznesu i tworzenie miejsc pracy. W dniu 15 lutego 2012 r. 50 mld USD w 504 kredyty stworzyło ponad 2 miliony miejsc pracy. Ten program jest udowodnionym sukcesem i wygrywa-wygrywają dla małych firm, społeczności i uczestniczących pożyczkodawców.

Program pożyczek 504 zapewnia zatwierdzonym małym przedsiębiorstwom długoterminowe finansowanie o stałym oprocentowaniu, wykorzystywane do pozyskiwania środków trwałych na rozbudowę lub modernizację. 504 pożyczki są udostępniane przez licencjonowane firmy deweloperskie (CDC), partnerów społecznościowych SBA, którzy zapewniają 504 pożyczki.

O CDC

Certified Development Company (CDC) jest organizacją non-profit, która promuje rozwój gospodarczy w swojej społeczności poprzez pożyczki 504. CDC są certyfikowane i regulowane przez SBA i współpracują z SBA i uczestniczącymi kredytodawcami (zazwyczaj bankami) w celu zapewnienia finansowania małym przedsiębiorstwom, które z kolei realizują cel rozwoju gospodarczego społeczności.   

Istnieje ponad 260 CDC w całym kraju, z których każdy ma zdefiniowany Obszar Operacyjny obejmujący określony obszar geograficzny. Obszarem działania większości CDC jest stan, w którym są one włączone. Aby skontaktować się z CDC na danym obszarze.

504 Struktura pożyczki

504 Pożyczki są zazwyczaj skonstruowane w oparciu o SBA, zapewniające 40% całkowitych kosztów projektu, pożyczkodawcę uczestniczącego pokrywającego do 50% całkowitych kosztów projektu, a kredytobiorca wnosi 10% kosztów projektu. W pewnych okolicznościach pożyczkobiorca może być zobowiązany do wniesienia wkładu w wysokości do 20% całkowitych kosztów projektu.

 Oto przykład struktury typowej pożyczki 504:

504 Przykład pożyczki

Łącznie 504 kosztów projektu na projekt o wartości 1 000 000 USD może obejmować następujące elementy (wymogi kwalifikowalności dotyczą 504 części projektu, a także części pożyczkowej uczestniczącej):

  • Zakup budynku
  • Wylądować
  • Renowacja
  • Meble i wyposażenie
  • Miękkie koszty
  • TOTAL 1 000 000 USD