Po co wstrzykuje się osocze Łódź?

Pomimo bogactwa badań naukowych wspierających to ortobiologiczne leczenie, pozostaje on dla pacjentów pewną tajemnicą. Chociaż terapie osoczem są stosowane od dziesięcioleci, dziedzina medycyny regeneracyjnej nadal wydaje się niektórym pacjentom bardziej przypominać science fiction niż rzeczywistość. Zrozumienie, jak działają terapie osoczem bogatopłytkowym, może pomóc nieco rozwikłać tajemnicę tej potężnej terapii.

Co to jest bogatopłytkowe osocze Łódź? Zasadniczo PRP to osocze Łódź krwi, które zawiera wysokie stężenie płytek krwi. Aby utworzyć PRP do leczenia, pobiera się niewielką ilość krwi pacjenta. Następnie cała krew jest rozdzielana w wirówce w celu izolacji warstw czerwonych krwinek, płytek krwi i białych krwinek oraz osocza. Następnie izoluje się warstwę płytek krwi i białych krwinek i ponownie odwirowuje w celu wyizolowania płytek krwi. Na koniec do płytek krwi dodaje się niewielką ilość osocza, aby utworzyć wstrzykiwany PRP. Sposób wykorzystania osocza zależy od konkretnego zastosowania. W przypadku medycyny sportowej i zabiegów ortopedycznych lekarz wstrzykuje osocze Łódź w określone miejsca, w zależności od charakteru urazu lub uszkodzenia. Aby upewnić się, że zabieg zostanie dostarczony w precyzyjne miejsce, obrazowanie ultradźwiękowe lub fluoroskopowe na żywo w czasie rzeczywistym pozwala lekarzowi „zobaczyć” wnętrze ciała, kierując procesem wstrzyknięcia.

W jaki sposób zabiegi poprawiają gojenie? Płytki krwi zawierają ponad 30 bioaktywnych białek, które są wykorzystywane w procesie gojenia ludzkich tkanek. Ponadto wydzielają siedem białkowych czynników wzrostu, które wyzwalają proces gojenia się ran. Wreszcie PRP zawiera trzy rodzaje białek, które umożliwiają komórkom przyleganie do siebie, co jest kolejnym krytycznym procesem gojenia.