Kurs kroju i szycia

Uczęszczając na kurs kroju i szycia musimy mieć świadomość, że jest to holistyczny i pionierski program, którego celem jest kształtowanie przyszłych krawcowych nowej generacji, które będą mogły działać dla międzynarodowych konglomeratów mody i luksusu zgodnie z nowymi standardami etycznymi i wartościami społecznymi. Dziś moda jest zdominowana przez grupy globalne, ale sektor ten ma kluczowe znaczenie dla ludzkiej ekspresji. Kurs kroju i szycia proponowany przez Krakowskie Szkoły Artystyczne stanowi zatem nowy paradygmat nauk o biznesie, łączący filozofię ze strategią finansową i coroczne raporty zrównoważonego rozwoju dla świadomości korporacyjnej, leżące u podstaw i badające, jak estetyka jest zawsze wyrazem etyki i sztuki. Praca Krawca i konstruktora odzieży opiera się na dogłębnej analizie dwóch głównych obszarów: mody i ekonomii.

Pierwsze wiadomości na temat kultury i poświęcone są specyfice branży mody, stawiającej ludzi i społeczeństwo w centrum, podczas gdy drugi obszar zajmuje się technicznym wymiarem biznesu i finansów na poziomie korporacyjnym. Kurs obejmuje dwa projekty: średniookresowy polegający na symulacji szycia oraz uruchomienie swojej nowej firmy (lub projektu firmy), zarówno etycznie, jak i zrównoważony pod względem środowiskowym. Nauczyciele z branży modowej, którzy będą działać jako indywidualni konsultanci do ostatecznych projektów. Kurs kroju i szycia pomoże uczniom rozwijać umiejętności manualne, ale także menedżerskie, ekonomiczne i finansowe, niezbędne do pełnego zrozumienia osobliwej działalności firmy modowej i umożliwi otworzenie własnej działalności gospodarczej.