Działalność agroturystyczna oferuje pokoje, takie jak kwatera Kaszuby

Działalność agroturystyczna oferująca kwatera Kaszuby to każda działalność rolnicza zgodna z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, hodowlą, ranczem lub lasem roboczym, która umożliwia ogółowi społeczeństwa w celach rekreacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych oglądanie zajęć lub czerpanie z nich przyjemności, w tym rolnictwo, ranczowanie, historyczne, kulturowe, obywatelskie, ceremonialne, szkolenia i wystawy lub własne działania i atrakcje związane z żniwami. Działalność agroturystyczna nie obejmuje budowy nowych lub dodatkowych struktur lub obiektów przeznaczonych głównie do zamieszkania, schronienia, transportu lub w inny sposób kwaterowania członków ogółu społeczeństwa. Działanie jest działalnością agroturystyczną niezależnie od tego, czy uczestnik zapłacił za udział w działaniu.

Kwatera Kaszuby oznacza odwiedzanie farmy lub jakiejkolwiek działalności rolniczej, ogrodniczej lub agrobiznesu w celu czerpania przyjemności, edukacji lub aktywnego udziału w działalności gospodarstwa lub działalności.

Działalność agroturystyczna oferująca kwatera Kaszuby to każda działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym lub na ranczu, którą ogół społeczeństwa może oglądać lub w której mogą uczestniczyć, w tym działalność rolnicza, hodowlana, działalność historyczna i kulturalna, działalność związana z żniwami i atrakcje związane do rolnictwa lub hodowli. Działanie to działalność agroturystyczna na Kaszubach bez względu na to, czy uczestnik płaci za oglądanie lub udział w działaniu.