Notariusze Wrocław – poznaj ich ofertę!

Do czego przydaje się notarialność w umowie jaką podpisują Notariusze Wrocław?
Notariusz dba o to, aby umowa była wykonalna przed sądem, nawet jeśli obecność notariusza nie jest wymagana. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma obowiązku poświadczania umowy notarialnie, aby była wykonalna. Jeśli jednak jedna ze stron umowy chce skierować sprawę do sądu, pomaga notarializm.

Notariusze Wrocław identyfikują osobę podpisującą dokument i poświadczają jej podpis. Dokument poświadczony notarialnie stanowi dowód, że osobą zgłaszającą sprzeciw wobec umowy był ktoś, kto ją podpisał. Ma to szczególne znaczenie w przypadku umów pisemnych, dlatego też dokument poświadczony notarialnie może mieć znaczenie w przypadku dokumentów, które muszą zostać sporządzone w formie pisemnej. Posiadanie dokumentu poświadczonego notarialnie nie jest konieczne, ale może się przydać, jeśli Twoja umowa jaką przygotowują notariusze Wrocław zostanie kiedykolwiek skierowana do sądu. Notariusz Wrocław zaprasza!