Kancelaria a odszkodowania powypadkowe

Jaka jest różnica między odszkodowaniem wyrównawczym a odszkodowaniem potrójnym takim jak odszkodowania powypadkowe?
Potrójne odszkodowania powypadkowe to także rodzaj odszkodowania karnego, mającego na celu odwieść innych od popełnienia tego samego przestępstwa. Często na potrójne odszkodowanie – które wskazuje, że istnieje ustawa przyznająca powodowi aż trzykrotność rzeczywistego lub wyrównawczego odszkodowania – przywołuje się, gdy pozwany celowo lub umyślnie naruszył prawo.

Jak inaczej można nazwać słowo kompensacyjny którym określa się odszkodowania powypadkowe?
Innym słowem opisującym odszkodowanie wyrównawcze jest kompensacja, odkupienie lub wynagrodzenie.

Co to jest działalność kompensacyjna?
Zgodnie z prawem, świadczenia wyrównawcze przyznawane są najczęściej w formie świadczeń pieniężnych jako odszkodowania powypadkowe.