Czym zajmuje się księgowa Białołęka?

Podstawy rachunku zysków i strat w Twojej firmie przeprowadzi księgowa Białołęka – przychody, koszty, dochody. Rachunek zysków i strat obejmuje przychody, wydatki i koszty. Przychody to wszystkie dochody, jakie firma otrzymuje ze sprzedaży swoich produktów lub usług. Koszty zwane także kosztami sprzedaży towarów, to wszystkie pieniądze, które firma wydaje na zakup lub produkcję towarów lub usług, które sprzedaje swoim klientom. Konto zakupów śledzi zakupione towary oraz księgowa Białołęka, która sprawuje piecze nad Twoimi rozliczeniami miesięcznymi i rocznymi.

Wydatki to wszystkie pieniądze wydane na prowadzenie firmy, które nie są ściśle związane ze sprzedanym produktem lub usługą. Wydatki to także koszt usługi jaką trzeba zapłacić za księgową z Białołęki. Przykładem rachunku wydatków są wynagrodzenia i płace. Księgowa Białołęka jest odpowiedzialna także za identyfikację kont, na których należy rejestrować transakcje. Na przykład, jeśli firma dokonuje sprzedaży gotówkowej klientowi, a firma korzysta z księgowości z podwójnym wpisem, zapisuje się gotówkę otrzymaną na koncie aktywów o nazwie Gotówka, a sprzedaż rejestruje się na koncie przychodów o nazwie Sprzedaż. Oto kolejny przykład wpisu księgowego dotyczącego sprzedaży gotówkowej. Ta wrzuca inną zmienną – co księgowy z Białołęki musi zrobić, gdy dotyczy podatku od sprzedaży.